Garage auto-fit

 

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te voldoen en het milieu te beschermen.
De keuringsplicht en de regelgeving staat in Lees meer

Een APK wordt altijd door een gecertificeerd keuringsmeester gedaan die aangesloten is bij het RDW
Als de keuringmeester de APK heeft gedaan wordt het ingevoerd in het systeem van RDW ook de mankementen.
Het kan ook zijn dat er een steekproef wordt gedaan 

Wat houdt dat in 
Dan stuurt het RDW een keuringsmeester van hun om te kijken of de eerste keuringsmeester goed de keuring uitgevoerd heeft.
Het kan ook zijn dat een keuringsmeester de auto afkeurt omdat er bijvoorbeeld dingen aan de auto stuk zijn zodat hij niet goedgekeurd kan worden.

Wat te doen bij afkeuring
Een afkeur van je auto! Daar zit je echt niet op te wachten.
Toch is het niet altijd even erg als het lijkt. Een goede keurmeester kan je daar ook het juiste advies over geven.
Samen met jou wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden.
Vergeet niet dat versleten ruitenwissers of banden met onvoldoende profiel ook een APK afkeurpunt is.

Zodra je auto niet voldoet aan een van de APK eisen zal de keurmeester jouw auto bij de RDW afmelden als afgekeurd.
Je krijgt dan een keuringsrapport met de afkeurpunten.
Deze kan je door je garage laten repareren/verhelpen maar je mag er ook mee naar een andere garage of zelf aan de slag gaan. Als je dan binnen 7 dagen terugkomt voor een herkeuring en de auto voldoet dan aan alle eisen dan zal de auto kosteloos goedgekeurd worden.

Ga ja na 7 dagen terug voor een herkeuring, dan zal de keuring opnieuw doorlopen worden en zal deze opnieuw in rekening gebracht worden.

Ook kan de auto APK afgekeurd worden bij kleine mankementen. Een kapot lampje of een ruitenwisser kan voor onveiligheid zorgen en zijn afkeurpunten.
Doorgaans zal de keurmeester deze direct vervangen en een rapport opstellen met “goedgekeurd na reparatie”. De auto was dus in eerste instantie APK afgekeurd. Na herstel van de kleine mankementen kan deze alsnog in veilige staat bevonden worden.

Mochten de afkeurpunten zo kostbaar zijn dat je er voor kiest om de auto niet te laten herstellen dan mag je de auto tot het einde van de oorspronkelijke keurdatum blijven rijden. Als de datum is verlopen mag je de weg absoluut niet meer op en krijg je bij een staande houding een fikse bekeuring.

Bezit je een auto waarbij de APK datum meer dan 1 maand verlopen is, dan krijg je automatisch een bekeuring thuis gestuurd. Zorg dat je dus aan alle verplichtingen blijft voldoen.
Wil je meer weten Kijk dan even  op RDW

Call Now Button